príroda

Kurzy: Letné kurzy

Cvičenie na lúke

Týždenný letný kurz jogy SPJ "Jóga pre život" 1 2.

Návod: súbor uložte na počítač, vytlačte ho, vyplňte ho a pošlite na adresu SPJ, Kováčska 16, 04001 Košice ( spjke@netkosice.sk, zsemsey@netkosice.sk), alebo vyplňte prihlášku v .doc formáte cez nižšie uvedený link.

Termín: 29.7.-4.8.2019

Prihláška v ".doc" formáte na vyplnenie. Po otvorení, prosíme, vyberte si ju príkazom Ctrl+A a príkazom Ctrl+V ju skopírujte na svoj počítač do prázdneho Word súboru. Alternatívne, kliknite pravým tlačítkom myši na prihláške, a zvoľte si "uložit cíl jako" alebo "vytisknout cíl".

Registration Form Flag GB

 Prihlášky na letný kurz 2019 su priložené.


Týždenný letný kurz jogy Žďárec u Skutče (ČR)

Termín: 20.7.- 27.7. 2019

Naši učitelia zabezpečujú aj kurzy na Žďárci u Skutče (ČR). Je to výborný kurz pre oduševnených. Dá sa aj stanovať.

Prihláška na Žďárec u Skutče (ČR) Informácie: Jana Šancová,   jsancova@ensomail.cz


Týždenný letný kurz jogy v maďarskom jazyku

Magyar nyelvü nyári jógatábor "Jóga az életünkben".

Termín: 22.6.-28.6.2019

Pre maďarsky hovoriacich, SPJ poriada letný kurz v maďarskom jazyku. Lektori: G.M. Timčák, H. Klobušníková, Z. Semsey, I. Sedláček.

Prihláška na letný kurz v maďarskom jazyku v Košickej Belej; A magyar jellap a kovetkező web oldalon található: http://www.jogatabor.com

 Tento kurz je venovaný Medzinárodnému dňu jogy.

Ez a kurzus a Nemzetközi jóga napnak van felajánlva.