príroda

Podporte nás, 2%

 

Michelangelo dotyk rúk 

 Potrebujeme Vašu pomoc
aby my sme mohli pomáhať.

Venujte 2% z Vašej dane na službu ľuďom cez jogu

Aj toho roku prosíme priaznivcov jogy a našich aktivít o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane pre rozvojový program SPJ. Naša organizácia je naďalej oprávnené 2% príspevky prijímať. Všetkým, ktorí Ste tak urobili, ďakujeme.

Za minulé obdobie boli 2% použité na pokrytie časti nákladov na výmenu kanalizácie, na úpravu toaliet (sú už 2), úpravu kúrenia na podlahové a potom aj na stenové. Bola vymenená dlažba v cvičebni, ktorá je v prítomnosti drevená. V roku 2017 SPJ spolu s ostatnými majiteľmi bytovývh priestorov uskutočnili odkúpenie dvora od mesta Košice a  ukončili úpravu dvora. Boli ukončené úpravy malého skladu. Bolo vymenené elektrické vedenie a upravený rozvod zvuku. Je inštalované odvetrávanie pivničných priestorov k ďalšiemu zníženiu vlhkosti v historickej budove a cvičebni.

Dve percentá toho roku chceme použiť na nasledujúce projekty:

  1.  Plánujeme izolovať a omietnuť severnú stenu (smerom do dvora Kováčska 18) jednak z technického a estetického hľadiska ale aj z hľadiska zníženej energetickej náročnosti vykurovania..  Plánujeme ukončenie obnovy vonkajšej fasády a záchrana cennej historickej vnútornej fasády v dome, kde SPJ sídli.
  2. V roku 2020 chceme  dať zhotoviť nové vnútorné dvere a upraviť  vchodové dvere. Predpokladáme ukončenie rekonštrukcie vnútorných priestorov  šatne a cvičebne.
  3. Pokračovnie vo vydávaní jogovej literatúry. Máme pripravené publikácie Joga 1, 2, 3 a 4, ďalej práce Rámana Maharišiho a ďalšej jogovej literatúry. Plánujeme znovu vydať aj aktualizované príručky pre kurzy učiteľov jogy SAJ, aby lektorský tím SAJ a SPJ ďalej vedel vychovávať vysoko kvalifikovaných inštruktorov jogy.


POMÔŽTE zvýšiť kultúrnosť prostredia SPJ a ZACHOVAŤ kultúrnu pamiatku!

V prítomnosti je fasáda už - aj vďaka vašim príspevkom - sčasti obnovená. Náklady na ukončenie obnovy boli okolo 16 500 €.  Cena obnovy vnútorných častí budovy je asi 29 000€.

Pomôžte nám získať prostriedky na obnovu fasády a vnútornej časti historickej budovy aj Vašimi 2% z dane. Podporte dobrú vec aj sponzorstvom. Urobí to naše cvičebné prostredie dôstojnejším a príjemnejším. Vedenie SPJ a  Inštruktori v SPJ pracujú pre vás z lásky k joge.

Všetky naše aktivity slúžia pre Vás. Snažíme sa Vám umožniť upevniť si fyzické aj psychické zdravie, zvýšiť svoju integritu a dopomôcť k vyššej kvalite života.

AKO NA TO?

Kliknite na linky pre potrebné informácie a tlačivá (2 hyperlinky obsahujú potrebné informácie a tlačivá). Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a Potvrdenie o zaplatení dane je potrebné vytlačiť na osobitný papier nie obojstrane. Obojstranne podané tlačivá nebudú akceptované Daňovým úradom: