príroda

 Na zamyslenie

Asi už vnímame, že Zem nie je rekreačné stredisko a že sme zraniteľní fyzicky aj psychicky - ako to vidíme v čase pandémie, či konflikte v Ukrajine či na blízkom Východe. Vidíme ako obavy a neistota sa odráža na našom každodennom živote, keď sme často nosily masky, mali obavy niekomu podať ruku či ho objať, alebo byť  s ním v jednej miestnosti. Vidíme, ako sa v poslednej dobe dvíhajú ceny a množia úvahy o rozšírení vojnových konfliktov.

V čase, keď sa mnohí z nás dostávajú do stresu pre inverznú koreláciu príjmu a výdavkov, je potrebné uvážiť, ako sa otužiť. Jednak fyzicky, aby sme boli menej citliví na výkyvy teploty (otužovanie ne stále možné) a jednak psychicky, aby sme stále mali dôveru, že problémy, pred ktoré nás život postaví má riešenie a teda ho dokážeme riešiť. Potom budeme vedieť aj v náročných časoch byť psychicky silní a vyvážení. 

Relaxácia a meditácia je prostriedok na ukľudnenie aj disciplínu mysle. Meditáciou môžeme pozitívne ovplyniť informačné pole v našom okolí a zároveň robiť náš život vedomejším. Ak vieme ako meditovať, venujme nejaký čas denne aj tomu, aby sme v mysli zaslali pocit ľudskosti, priateľstva či pochopenia do oblastí, kde panujú konflikty ničiace ľudské životy.

Ak relaxovať či meditovať ešte nevieme, naučme sa to. Aj lekársky výskum potvrdzuje ich kladný vplyv na kvalitu života. V SPJ sú dostupné aj kurzy na ich zvládnutie, napríklad v stredy o 19.10.