príroda

SPJ organizuje celoročné, viacmesačné, týždňové aj weekendové kurzy jogy, ale aj prednášky na jogovú tému. Kurzy sú koncipované v zmysle tradičných hodnôt jogy.

Unikátnou časťou ponuky sú workshopy holotrópneho dýchania na súši aj v teplej vode.

Špecializované kurzy ako napr. kurzy jogovej relaxácie či meditácie sa otvárajú, ak sa prihlási potrebný počet osôb. SPJ zabezpečuje aj kurzy aplikovanej jogy, manažmentu stresu, rozvoja osobnosti/sebarozvoja, intenzívnych metód učenia sa za pomoci neurotechnologických systémov a jogových postupov. Tieto kurzy sa otvárajú tak pre jednotlivcov ako aj pre inštitucionálnu či podnikovú sféru.

Výzvou zostávajú meniace sa Covid podmienky pre skupinové cvičenia. OP tých informujeme v časti "Aktuality".

V prítomnosti SPJ a jej Klub jogy má viac ako 20 aktívnych učiteľov jogy. Medzi nimi sú aj lektori SAJ. Lektori SAJ - spolu s lektormi z ďalších členských organizácií SAJ - majú za úlohu vychovávať učiteľov jogy v rámci aktivít Školiaceho strediska SAJ. O inštruktorských kurzoch SAJ pozrite www.saj.sk. GDPR je manažované podľa zákonných podmienok (pozri tu)

Prehľad kurzov

Kuzy podľa témy Kuzy podľa dĺžky